top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Projekt nowych objaśnień podatkowych dla WHT - nowe obostrzenia
Nowy projekt objaśnień odnośnie podatku u źródła z 25 września 2023 roku reguluje następujące tematy:

 1. wyjaśnienie sposobu interpretowania i stosowania przepisów dotyczących definicji rzeczywistego właściciela, obowiązku poboru podatku u źródła od wypłat odsetek, należności licencyjnych i dywidend oraz klauzuli antyanbuzywnej mającej zastosowanie do przepisów implementujących zwolnienia z podatku u źródła wynikające z dyrektyw UE;

 2. przedstawienie wykładni pojęcia rzeczywistego właściciela (beneficial owner), w szczególności, poprzez:

  1. wskazanie na przykładową listę przesłanek, które mogą wskazywać, że dany podmiot jest administratorem dochodu, niebędącym rzeczywistym właścicielem dochodu;

  2. wskazanie wykładni przesłanki prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej przez odbiorcę należności, ze wskazaniem przykładowych okoliczności, które powinny być uwzględnione przy badaniu tej przesłanki;

 3. wskazaniem, że ocena należytej staranności w kontekście beneficial owner powinna być przeprowadzona zarówno przy weryfikacji przesłanek z art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, jak i również art. 22.4 ustawy o CIT, która nie zawiera tego kryterium.

 4. preferencje z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw nie powinny przysługiwać podmiotom, które nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej.

 5. wskazanie, że dla celów stosowania obniżonej stawki podatku pobieranego u źródła, przewidzianej w danej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, w ocenie MF zasadne jest stosowanie definicji rzeczywistego właściciela obowiązującej na gruncie ustawy o CIT.;

 6. Wskazanie ograniczonego w stosunku do obecnej praktyki organów podatkowych katalogu sytuacji, kiedy możliwe jest zastosowanie koncepcji look-through approach.

Zaprezentowane objaśnienia wskazują niestety, że płatnicy będą musieli przykładać jeszcze większą uwagę do weryfikacji statusu zagranicznego odbiorcy płatności.66 wyświetleń0 komentarzy

Σχόλια


bottom of page