NASZE USŁUGI

Odkryj nasze możliwości

Brainstorming

DORADZTWO I CERTYFIKACJA WHT

Zabezpieczenie prawa do zwolnienia z WHT bądź do zastosowania obniżonej stawki WHT

Nasze doradztwo podatkowe w zakresie WHT obejmuje przygotowywanie opinii oraz analiz podatkowych dotyczących obowiązków w podatku u źródła. 
Przygotowujemy również zindywidualizowane procedury dochowania należytej staranności dla polskich podmiotów, które dokonują wypłat zagranicę.
Wykonujemy certyfikację WHT, czyli przeprowadzamy analizę możliwości zastosowania zwolnienia z WHT bądź obniżonej stawki WHT, jak również badamy czy odbiorca płatności posiada status beneficial owner.

Business Meeting

SCHEMATY PODATKOWE (MDR)

Specjalistyczne doradztwo w ramach MDR Box

MDR Box to narzędzie dedykowane do zapewnienia prawidłowości realizacji obowiązków raportowania schematów podatkowych. W ramach tego narzędzia:

  • wykonujemy audyty MDR, również w zakresie raportowania retrospektywnego;

  • sprawujemy bieżący nadzór nad wywiązywaniem się z obowiązków MDR;

  • wspieramy w zakresie przygotowania zgłoszeń schematów podatkowych.

Business Meeting

STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Legalna maksymalizacja korzyści podatkowych

Przygotowujemy rozwiązania, które w sposób legalny pozwalają obniżać ciężary podatkowe. 

W czasach kwestionowanie przez organy podatkowe struktur optymalizacyjnych szczególny nacisk kładziemy na to, aby nasze rozwiązania posiadały uzasadnienie ekonomicznie i aby ich celem nie była wyłącznie optymalizacja podatkowa. 

Sporządzamy wnioski o wydanie opinii zabezpieczających.

 
Open Laptop

ULGA BADAWCZO - ROZWOJOWA

Własna tarcza antykryzysowa

Ulga B+R to ulga dla podmiotów prowadzących działalność innowacyjną w sposób usystematyzowany, które zyskują możliwość dwukrotnego podatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych.
Prowadzimy projekty B+R począwszy od zbadania potencjału zastosowania ulgi, poprzez wdrożenie ulgi oraz wsparcie powdrożeniowe np. w zakresie obsługi czynności sprawdzających.
Sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji podatkowych w zakresie ulgi badawczo - rozwojowej.

Informative Interview

IP BOX

Preferencyjna 5-o% stawka podatkowa

Osiąganie dochodów z kwalifikowanych praw pozwala na zastosowanie do tych dochodów 5-o% stawki podatku dochodowego.
Prowadzimy wdrożenia IP Box począwszy od zbadania potencjału zastosowania tej preferencji podatkowej, poprzez wdrożenie IP Box oraz wsparcie powdrożeniowe np. w zakresie obsługi czynności sprawdzających.
Sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji podatkowych w zakresie ulgi IP Box.

Standing Meeting

POSTĘPOWANIA KARUZELOWE

Nie daj wkręcić się w karuzelę podatkową

W oszustwo karuzelowe można zostać zmieszanym zupełnie nieświadomie. Organy podatkowe uznają jednak, że każdy uczestnik oszustwa karuzelowego miał świadomość istnienia procederu. Celem doradcy podatkowego jest wykazanie, że podatnik nie mógł świadomie oczestniczyć w oszukańczym procederze, gdyż dochował należytej staranności w VAT.

 
 
Modern Work Space

UZYSKAJ WYCENĘ

W sekcji „Komentarze” prosimy o opisanie problemu podatkowego bądz wskazanie zamawianej usługi doradztwa podatkowego.

TAXWISE Michał Zdyb
Doradztwo podatkowe

Włodarzewska 81
02-393 Warszawa, Polska

737 161 129

Adres

Kontakt

©2020 by TAXWISE.