Szukaj
  • Michał Zdyb

Tarcza 4.0 a zagraniczny certyfikat rezydencji podatkowej

Niedawno uchwalona Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła szereg udogodnień w zakresie posługiwania się przez polskiego płatnika certyfikatem rezydencji podatkowej odbiorcy płatności.


Uchwalona ustawa przewiduje czasową możliwość stosowania przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu:

1) kopii certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym;

2) certyfikatu rezydencji obejmującego rok 2019 rok oraz oświadczenia podatnika co do aktualności danych w nim zawartych;

3) certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności, których dwunastomiesięczny okres stosowania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

64 wyświetlenia
 

TAXWISE Michał Zdyb
Doradztwo podatkowe

Włodarzewska 81
02-393 Warszawa, Polska

737 161 129

Adres

Kontakt

©2020 by TAXWISE.