top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Korygowanie pustych faktur

Pusta faktura to faktura wystawiona w sposób nierzetelny, czyli niezgodny ze stanem rzeczywistym, najcześciej z tego powodu że nie doszło do zdarzenia gospodarczego bądź nabywcą jest inny podmiot niż ten wskazany na fakturze.


Wystawca faktury pustej faktury musi liczyć się z tym, że zostanie na niego nałożony obowiązek zapłaty podatku VAT w wysokości wynikającej z tej faktury. Podstawą tego obowiązku jest art. 108 ust. 1 ustawy o VAT - w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.


Jeżeli do wystawienia pustej faktury doszło. na skutek omyłki to wystawca może:

  1. anulować pustą fakturę, o ile nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego;

  2. wystawić fakturę korygującą (tzw. faktura korygującej do zera) jeżeli pusta faktura została już wprowadzona do obrotu.

W związku z korygowaniem pustych faktur warto wskazać, że TSUE w wyroku z 18 marca 2021 r., C-48/20 wkazał, że polskie przepisy pozbawiające podatnika działającego w dobrej wierze możliwości korekty faktur (czy deklaracji) po wszczęciu kontroli podatkowej sprzeciwiają się art. 203 Dyrektywy 2006/112/WE oraz zasadzie proporcjonalności i neutralności VAT, a w konsekwencji są niezgodne z prawem UE..


Na gruncie powyższego wyroku wydaje się możliwe dokonanie korekty pustej faktury sprzedażowej przez podatnika, który działał w dobrej wierze wykazując na fakturze kwotę podatku – w danym momencie, w jego ocenie - należnego.

90 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page