top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Uchwała NSA - sądy administracyjne mogą badać zasadność zawieszenia biegu przedawnienia

24 maja 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchwałą o sygn. I FPS 1/21 rozstrzygnął, że sąd administracyjny może oceniać spełnienie przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie karnej skarbowej.

Powyższa uchwała ma duże znaczenie, gdyż organy podatkowe nagminnie wszczynały postępowania karno skarbowe jedynie w celu osiągnięcia efektu w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia, aby mieć czas na wydanie decyzji wymiarowej. Takie zachowanie, noszące niewątpliwie znamiona nadużywania prawa, było przedmiotem powszechnej krytyki i było niejednokrotnie kwestionowane w ramach skarg składanych do sądów administracyjnych na decyzje wydane w wyniku takich postępowań.

Niemniej podejście do powyższej sprawy nie było również jednolite w ramach samego sądownictwa administracyjnego. W szeregu orzeczeń wskazywano, że sądy administracyjne nie są uprawnione do oceny zasadności wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego, ponieważ wykroczyłoby to poza zakres ich kompetencji (np. wyrok NSA z 9 listopada 2018 r., sygn. I FSK 2149/16). Jednocześnie, odmienne zdanie wyrażono w m. in. wyrokach NSA z 30 lipca 2020 roku, sygn. I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20.

Podjęta uchwała otwiera szansę do podnoszenia, że dane okresy rozliczeniowe uległy przedawnieniu, gdyż zwieszenie biegu przedawnienia było nieskuteczne z uwagi na instrumentalne wszczęcie postępowania karno skarbowego. Sam fakt podniesienia zarzutu instrumentalnego wszczęcia postępowania karno skarbowego może jednak okazać się niewystarczający i rekomendowana jest szczegółowa analiza każdego przypadku.


25 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page