top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

TSUE daje szasnę na odzyskanie VAT z faktur nieopłaconych przez klienta, który został zlikwidowany

W sprawie C 335/19 Rzecznik Generalny wydał korzystną dla podatników VAT opinię w sprawie polskiej ulgi na złe długi. Zdaniem Rzecznika polskie przepisy są zbyt surowe i de facto ograniczają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji brak opłacenia faktury przez nabywcę. Powyższa opinia, o ile wyrok TSUE będzie z nią zgodny, daje wielu polskim podatnikim szansę na odzyskanie podatku z faktur, za które nie dostali zapłaty od kontrahenta który został zlikwidowany.


Istnieje duża szans, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzna, że polskie przepisy dotyczące ulgi na złe długi są niezgodnie z art. 90 Dyrektywy VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie.


Co prawda art. 90 ust. 1 Dyrektywy VAT wskazuje, że przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności państwa członkowskie mogą odstąpić od obniżenia podstawy opodatkowania lecz Rzecznik uznał też, że surowych warunków polskiej ulgi na złe długi nie uzasadnia ryzyko utraty wpływów przez administrację podatkową. Państwa członkowskie mają inne narzędzia, aby to ryzyko zmniejszyć.

138 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page