top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Spółki z estońskim CIT nie muszą o strategii podatkowej

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT, do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, zobowiązani są "podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2.


Przepis art. 27b ust. 2 ustawy o CIT, do którego odsyła przepis art. 27c ust. 1 ustawy o CIT, określa krąg podatników, których indywidualne dane podatkowe, dotyczące wysokości osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty etc., podaje do publicznej wiadomości Minister Finansów.


Jednocześnie z przepisu art. 27b ust. 1 ustawy CIT wynika, że owe dane indywidualne podatników, o których mowa w art. 27b ust. 2 Ustawy CIT, mają być zawarte w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym za rok podatkowy.


Spółka opodatkowania estońskim CIT nie jest podatnikiem, którego indywidualne dane podatkowe wynikają z zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT. Podatnicy tacy nie składają bowiem zeznań, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, lecz składają deklaracje, o których mowa w art. 28r. ust. 1 Ustawy CIT - składają zatem deklarację CIT-8E ani CIT-8.


Z przepisu art. 27c ust. 1 ustawy o CIT wynika, że informację o realizowanej strategii podatkowej sporządzają i podają do publicznej wiadomości te same podmioty, których indywidualne dane podatkowe publikuje Minister Finansów, to siłą rzeczy obowiązek taki nie może ciążyć na podmiotach, których dane takiej publikacji nie podlegają.


Z uregulowanego w art. 27b ust. 3 Ustawy CIT katalogu danych publikowanych przez Ministra Finansów wynika bowiem, że są to dane relewantne prawnie na gruncie opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, na podstawie art. 7 i art. 19 Ustawy CIT.


Podatnik estońskiego CIT jest natomiast opodatkowany od dochodu ustalanego na podstawie art. 28m ust. 1 ustawy o CIT, zaś opodatkowaniu na podstawie art. 19 Ustawy CIT w ogóle nie podlega (art. 28h ust. 1 ustawy o CIT).


A zatem z przepisów ustawy o CIT wynika, że obowiązek sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej spoczywa na niektórych podatnikach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Jednocześnie z przepisów tych wynika, że obowiązek ten nie dotyczy podatników opodatkowanych tzw. estońskim CIT za lata podatkowe opodatkowania tym reżimem.


49 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page