top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Przesłanki powstania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju

Spółka zagraniczna wynajmująca w Polsce magazyn nie będzie z tego tytułu posiadała stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, gdyż:

  1. nie posiada w Polsce własnej infrastruktury,

  2. nie zatrudnia żadnych pracowników,

  3. nie sprawuje kontroli nad zapleczem personalnym i technicznym usługodawcy prowadzącego magazyn w Polsce.

Istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie można domniemywać.


3 czerwca 2021 r. TSUE w wyroku C-931/19, Titanium Ltd wskazał, że nieruchomość która nie ma żadnych zasobów ludzkich umożliwiających samodzielne działalnie w sposób oczywisty nie spełnia kryteriów uznania za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu regulacji unijnych. Wobec powyższego, wynajmowana w państwie członkowskim nieruchomość nie stanowi stałego miejsca prowadzenia prowadzenia działaności, gdy właściciel tej nieruchomości nie posiada własnego personelu do świadczenia usług związanych z najmem.
59 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page