top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Odliczenie składek ZUS zapłaconych w 2021 za cały 2022?

Podatnicy mogą odliczać od dochodu m.in. zapłacone w roku podatkowym składki na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o PIT.


Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulegał obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejszało się podatek, nie mogła przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.Wskazane regulacje nie dotyczą składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Wymienione przepisy ustawy o PIT obowiązujące do końca 2021 roku nie uzależniały możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od tego, czy są to składki opłacone obowiązkowo, czy też dobrowolnie.


Odnosząc się do możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej (w stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 roku) należy zatem uznać, że podatnik ma prawo do odliczenia od dochodu z działalności gospodarczej za 2021 rok, zapłaconych w grudniu 2021 roku składek na ubezpieczenie społeczne za wszystkie 12 miesięcy 2022 roku.


0114-KDIP3-1.4011.151.2022.4.MZ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 16.05.2022 r.


Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej z 13 maja 2022 roku nr 0113-KDIPT2-1.4011.100.2022.2.AP, w której potwierdzono możliwość odliczenia od podatku opłaconej w grudniu 2021 r., za 9 miesięcy 2022 r., składki zdrowotną należną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

62 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page