top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Nowy Ład – triumfalny powrót spółki komandytowo-akcyjnej?

W związku z zapowiedzią dotyczą braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku w ramach Nowego Ładu podatnicy zaczęli poszukiwać alternatywnych form prowadzenia działalności gospodarczej, które nie powodują obowiązku wpłacania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.


Jedną z takich form jest spółka komandytowo-akcyjna. Ta forma prawa w ostatnich latach była mniej popularna z uwagi na objęcie tej spółki podatkiem CIT a większość spółek komandytowo-akcyjnych została przekształcona w spółki komandytowe. Od momentu objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT, spółka komandytowo-akcyjna może znów zyskać na popularności. Dzieje się tak dlatego, że obie te formy prawne podlegają pod opodatkowanie podatkiem CIT, lecz różnią się w zakresie obowiązków ubezpieczeniowych.


Jak wiadomo, w przypadku spółki komandytowej od 2021 roku nie ma możliwości odliczenia od przychodu składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku, składki zdrowotnej.


W przypadku wspólników spółki komandytowo - akcyjnej (komplementariusz i akcjonariusz) nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu i w związku z tym nie są z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej zobowiązani do uiszczania składek na te ubezpieczenia.

Zgodnie bowiem z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega m.in. osoba prowadzącą pozarolniczą działalność. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 6 pkt 4 tej ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. W gronie tym nie są wymienieni wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej, co oznacza, że nie podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Nie podlegają również wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ regulująca tę kwestię ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art. 5 pkt 21 odsyła do definicji osoby prowadzącej pozarolniczą działalności określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.


1178 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page