top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Jak badać, czy odbiorca płatności jest beneficial owner ?


W ostatnich miesiącach można zaobserwować wzmożone zainteresowanie organów podatkowych rozliczeniami podatku u źródła. Organy najczęściej kwestionują prawo polskich płatników do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła bądź do zastosowania obniżonej stawki z uwagi na fakt, że bezpośredni odbiorca płatności nie posiada statusu rzeczywistego właściciela należności (beneficial owner). Kwestie ustalania beneficial owner są również przedmiotem licznych interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.


W jeden z najnowszych orzeczeń w tym zakresie WSA w Szczecinie (wyrok 31 marca 2020 roku, sygn. I SA/Sz 944/19) wskazał, że nieprawidłowe jest zatem stanowisko skarżącej, która utożsamia właściciela dywidendy wyłącznie z podmiotem dysponującym roszczeniem o jej wypłatę i posiadającym prawo do dysponowania nią. Jak słusznie argumentuje organ status osoby uprawnionej przysługuje bowiem ekonomicznemu i rzeczywistemu właścicielowi wypłacanego tytułem dywidendy kapitału. Uprawnionym właścicielem może być zatem podmiot posiadający prawo do dywidendy jak i prawo do zagospodarowania tej dywidendy jako jej właściciel, a nie podmiot posiadający w rzeczywistości wyłącznie prawo do jej otrzymania.


27 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page