top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

CIT 2021 - czy wypłaty do wspólników spółki komandytowej są opodatkowanie w trakcie roku?

Wraz z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT powstało pytanie, czy zyski uzyskiwane przez wspólników spółki komandytowej są opodatkowane w trakcie roku podatkowego?


Pewne wskazów w tym zakresie można znaleźć w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowana wspólników spółki komandytowo-akcyjnej będącej podatnikiem podatku CIT.


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 grudnia 2020 roku, sygn. II FSK 2048/18 wskazała, że wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowo - akcyjna nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.


Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a ustawy o PIT. Jest to natomiast możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowo-akcyjnej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.


Potrzebujesz wsparcia podatkowego w zakresie spółki komandytowej?

Napisz do nas: kontakt@michalzdyb.pl

50 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page