top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie przeszkodzi obniżeniu podstawy opodatkowania

Na przestrzeni lat można zaobserwować liberalizację podejścia organów podatkowych w kwestii posiadania przy wystawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia podstawy opodatkowania a co za tym idzie zmniejszenia kwoty podatku należnego.


Przejawem powyższej liberalizacji jest interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2020 roku nr 0114-KDIP4-2.4012.75.2020.1.WH. Organ interpretacyjny wskazał, że możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania, jeżeli wystawca faktura korygującej na podstawie rozliczeń w programie księgowym mógł udowodnić, że odbiorca faktury musiał ją otrzymać co przejawia się tym, że obiorca uregulował należność w obniżonej kwocie wynikającej z faktury korygujące.


Powyższe podejście dopuszcza zatem obniżenie podstawy opodatkowania pod warunkiem, że sprzedawca dochował należytej staranności w próbie uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Potwierdzony przez organ interpretacyjny sposób uznawania, że odbiorca faktury korygującej odebrał ten dokument uzupełnia zatem katalog dostępnych możliwości w tym zakresie. Do tego katalogu zalicza się: odręczne podpisanie odbioru przez nabywcę, potwierdzenie odbioru faksem, potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej, potwierdzenie odbioru faktury przesłane w wiadomości e-mail oraz pobranie faktury korygującej w systemie elektronicznym lub na portalu informatycznym udostępnionym przez wystawcę faktury korygującej.266 wyświetleń0 komentarzy

Commentaires


bottom of page