Work Space

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zakres świadczonych usług

 

WSTĘPNA KONSULTACJA

Badamy, jak wygląda aktualna struktura prowadzonego biznesu i jak kształtują się przepływy finansowe w spółce komandytowej. Ustalamy, wspólnie z właścicielem biznesu, jak kształtuje się odpowiedzialność związana z działalnością prowadzoną przez spółkę komandytową. Określamy, jaki wpływ na działalność spółki komandytowej będzie miała zmiana prawa, która wejdzie w życie z początkiem 2021 roku.

Brainstorming