top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Zasady klasyfikowania spółek komandytowych jako małych podatników CIT

Jaki okres ma przyjąć spółka komandytowa dla zbadania swojego statusu jako małego podatnika, w przypadku gdy podjęła decyzję o staniu się podatnikiem podatku dochodowego z dniem 1 maja 2021 roku? Czy powinien być to okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., czy też od 1 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, czy może od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku?


W odpowiedzi na interpelację poselską z 30 lipca 2021 roku MF podkreślił, że uznanie dotychczasowo istniejącej spółki komandytowej za podatnika podatku CIT nie powoduje, że spółka taka dopiero od tego momentu rozpoczyna działalność gospodarczą. Jest ona kontynuatorem działalności prowadzonej wcześniej, tj. przed 1 stycznia 2021 roku (lub przed 1 maja 2021 roku). Spółka komandytowa prowadzi nadal działalność, a jedynie zmienia się jej status podatkowy.


MF potwierdziło, że spółka komandytowa może skorzystać z zasad opodatkowania wskazanych w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT tj. 9% stawki podatku, przy spełnieniu odpowiednich warunków, w tym posiadania statusu małego podatnika. Problem w tym, że art. 4a pkt 10 ustawy o CIT odwołuje się do poprzedniego roku podatkowego, regulowanego w oparciu o przepisy ustawy o CIT. Skoro zatem spółka komandytowa nie podlegała w tym okresie przepisom ustawy o CIT, nie można przyjąć wprost reguł ustalania roku podatkowego właściwych dla ustawy o CIT. Dlatego według resortu finansów wartość przychodu ze sprzedaży (obliczana dla limitów dla małego podatnika) powinna być ustalana w oparciu o poprzedni rok obrotowy takiej spółki.


Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w opracowaniu "Rok obrotowy spółki komandytowej w związku z objęciem CIT”, w przypadku spółki komandytowej, która z dniem 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i której rok obrotowy nie uległ zmianie (jest tożsamy z rokiem kalendarzowym), przy ustalaniu statusu małego podatnika musi uwzględnić wartość sprzedaży brutto za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. W sytuacji natomiast, gdy spółka komandytowa wydłużyła rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 roku, wówczas w celu ustalenia statusu małego podatnika powinna uwzględnić wartość przychodu ze sprzedaży brutto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

118 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page