top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Ważne: Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej

Większość zmian miałaby wejść w życie od 1 czerwca 2023 roku, za wyjątkiem zmian w zasadach blokowania rachunków bankowych.

 • Wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie wstrzyma już biegu przedawnienia podatku.

 • Zaczną się przedawniać zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.

 • Pojawi się nowa przesłanka zawieszenia biegu przedawnienia. Będzie mieć zastosowanie, jeżeli wydana ma zostać decyzja z zastosowaniem międzynarodowej umowy podatkowej, ale wcześniej konieczne jest pozyskanie informacji z zagranicy.

 • Od 2024 roku - zmiany w blokowaniu rachunków przedsiębiorcom. Możliwe będzie również blokowanie rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej. Możliwa będzie blokada do 96 godzin.

 • Nie będzie możliwy zwrot nadpłaty , gdy ciężar zawyżonej daniny poniósł konsument, płacąc więcej za towar i usługę, dzięki czemu sprzedawca nie poniósł finansowego uszczerbku.

 • Możliwe będzie umorzenie podatku jeszcze przed terminem jego płatności.

 • Osoba trzecia (wyręczyciel) będzie mogła zapłacić daninę za podatnika w wysokości do 5 tys. Zł.

 • Więcej organów będzie miało dostęp do akt i innych danych podatkowych objętych tajemnicą skarbową.
 • Możliwe będzie domaganie się zaległego podatku od członków zarządu, która została zlikwidowana w trakcie postępowania podatkowego.

 • Pojawi się instytucja kaskadowej odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej za zaległości takich podmiotów.

 • 1Pojawi się nowe postępowanie uproszczone, które trwałoby maksymalnie 14 dni.

 • W sprawach cen transferowych możliwe będzie wydawanie decyzji cząstkowych czyli w zakresie części zobowiązania podatkowego.

 • Podwyższenie kar porządkowych.

 • Doprecyzowany ma być końcowy moment zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, gdy podatnik wnosi skargę do sądu administracyjnego. Będzie nim dzień doręczenia organowi podatkowemu akt sprawy wraz z odpisem orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności.

 • Nie trzeba będzie składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty, gdy wynika ona ze skorygowanego zeznania lub deklaracji.

 • Wpłaty podatnika z tytułu rozłożonej zaległości lub podatku będą zaliczane na poczet raty o najwcześniejszym terminie płatności.

 • Możliwe będzie dokonywanie zabezpieczeń podatkowych grupy VAT i podatkowej grupy kapitałowej na majątku ich członków.

 • Korespondencja podatkowa będzie mogła być nadawana również w jakiejkolwiek unijnej lub pozaunijnej placówce pocztowej przez unijny podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji.

116 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page