top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

W trakcie roku nie ma podatku od zaliczek dla komplementariusza wskazują sądy administracyjne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potwierdził, że spółka komandytowa nie musi na bieżąco potrącać podatku dochodowego od osób fizycznych od zaliczek wypłacanych w trakcie roku wspólnikom na poczet ich udziału w zysku (wyroki o sygn. I SA/Kr 792/21, I SA/Kr 793/21, I SA/Kr 794/21 i I SA/Kr 795/21).


Powyższy wyrok stanowi przeniesienie na grunt spółki komandytowej zasad opodatkowania zysku wypłacanego przez spółę komandytowo-akcyjną wskazanych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z grudnia 2020 roku.


Za brakiem opodatkowania w trakcie roku zaliczek na poczet udziału w zyskach spółki komandytowej przesądza to, że na moment tej wypłaty wysokość podatku komplementariusza nie jest znana. Od podatku komplementariusza odejmuje się bowiem CIT spółki komandytowej należny za dany rok a skonkretyzowana wysokość tego CIT jest znana dopiero po zakończeniu roku.

73 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page