top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Uczestnictwo w pracach rozwojowych prowadzonych przez zleceniodawcę a ulga badawczo rozwojowa

W interpretacji indywidualnej z 18 czerwca 2020 roku nr 0115-KDIT1.4011.277.2020.2.MT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że uczestniki prac rozwojowych prowadzonych w celu wytwarzanie nowych oraz ulepszonych produktów lub usług, które są oferowane przez zleceniodawcę i są prowadzone w ramach zespołu programistów pracujących dla zleceniodawcy nie dają prawa uczestnikowi do skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej.


Jakkolwiek czynności realizowane prze uczestnika prac rozwojowych obejmujące nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, nie dotyczą produktów, procesów lub usług oferowanych w jego działalności gospodarczej. Efekt „innowacyjności”, „nowości”, „ulepszonego charakteru” produktów i usług następuje u zleceniodawcy. To zleceniodawca, a nie uczestnik jest podmiotem, który komercjalizuje efekty opisanej we wniosku działalności o charakterze prac rozwojowych, realizowanej przez zespół programistów, w tym uczestnika.

Jednocześnie, sam fakt, że należyta realizacja umowy ze zleceniodawcą wymaga od uczestnika posiadania i bieżącego poszerzania wiedzy z określonych zakresów, systematyczności działania i twórczego myślenia, nie jest jednoznaczny z prowadzeniem przez uczestnika działalności badawczo-rozwojowej. Wskazane cechy realizowanych działań są związane z charakterem działalności programistycznej i powinny być standardem w prowadzeniu tego rodzaju działalności. Natomiast prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest działaniem obejmującym „coś więcej”, bowiem realizowanym w celach zwiększenia innowacyjności oferowanych przez podatnika produktów, przeprowadzanych procesów lub oferowanych usług.

37 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page