top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Ułatwienia dla przedsiębiorców w obszarze cen transferowych przewidziane w tarczy antykryzysowej 4.0

Uchwalona ustawa wprowadza wydłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

- do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku,

- 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 1 października 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.


Przedłużono również termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.


Głównym celem przesunięcia terminów jest ułatwienie przedsiębiorcom wywiązania się z obowiązków w obszarze cen transferowych oraz ich dopasowanie do zmienionych terminów na przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych. Rozszerzenie terminów dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych.

90 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page