top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Szansa na odzyskanie VAT z faktur nieopłaconych przez klienta - przełomowy wyrok TSUE C-335/19

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 wskazał, że przepisy polskiej ustawy o VAT są niezgodne z przepisami UE w zakresie w jakim uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania w VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.


Orzeczenie TSUE otwiera możliwość wznowienia postępowań podatkowych, w których polski fiskus nie zgodził się na skorzystanie z ulgi na złe długi, jeżeli dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej dłużnik nie był zarejestrowany jako podatnik VAT i był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był nadal zarejestrowany jako podatnik VAT. Zgodnie z Ordynacją podatkową wznowienia takiego postępowania następuje tylko na żądanie strony (podatnika) wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby opierając się bezpośrednio na wyroku TSUE korzystać z ulgi na złe długi w zakresie dozwolonym przez TSUE. Dla bezpieczeństwa podatkowego rekomendowane jest jednakże posiadanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tym zakresie.


Możliwość szerszego niż to przewiduje polska ustawa o VAT skorzystania z ulgi na złe długi to szansa na poprawę kondycji finansowej, która może ulec pogorszeniu w czasach pandemii skutkującej spadkiem płynności finansowej.


Zapraszamy do kontaktu z nami w celu praktycznego skorzystania z wyroku TSUE.


308 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page