top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Stosowanie dwóch stawek podatkowych CIT w jednym roku

Literalna wykładnia art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT prowadzi do jednoznacznego wniosku, że 9% stawka możliwa jest tylko i wyłącznie do zastosowania - jeżeli w trakcie całego roku podatkowego podatnik nie przekroczy kwoty 1.200.000 euro (w stanie prawnym obowiązującym w 2020 r.).


Jeżeli w trakcie roku podatkowego dojdzie do przekroczenia tej kwo ty, to o ile wcześniejsze zaliczki na podatek są ustalane przy zastosowaniu stawki 9%, to w miesiącu czy też w kwartale, w którym doszło do przekroczenia tej kwoty, podatnik będzie musiał określić tę zaliczkę już przy zastosowaniu stawki 19%, ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy CIT. Tym samym, należy wskazać że ustawodawca nie dopuszcza w rozliczeniu rocznym zastosowania dwóch stawek podatkowych, co wynika z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT.

Odnośnie do kwestii zaliczek należy wskazać, iż o ile podatnik nie jest zobligowany do korygowania wcześniejszych zaliczek ustalonych przy uwzględnieniu 9% stawki, to o tyle kolejne obliczenie zaliczki, z uwagi na brzmienie art. 25 ustawy CIT niejako wyrównuje tę kwotę podatku, którą podatnik musi uregulować.


Wyrok WSA w Gliwicach z 28 stycznia 2022 r., sygn. I SA/Gl 1357/21.

70 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page