top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Slim VAT - propozycje uproszczeń w rozliczeniach VAT

Dzisiaj Ministerstwo Finansów opublikowało propozycje uporszczeń w rozliczaniu podatku VAT tzw. slim VAT. Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach.


Faktury korygujące


W odniesieniu do faktur korygująch in minus planowana jest rezygnacja z z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.


W odniesienu do faktur korygujących in plus planowane jest wprowadzenie przepisów wskazujących sposób rozliczenia takich faktur zwiększających podstawę opodatkowania. Rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).


Eksport towarów


Planowane jest wprowadzenie regulacji zgodnie z którą, dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.


Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym


Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.


Pozostałe uproszczenia


Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy (przy rozliczeniach miesięcznych).


Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.


Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.


293 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page