Szukaj
  • Michał Zdyb

Propozycja wprowadzenia w Polsce „estońskiego CIT"

Wczoraj zaprezentowano założenia wprowadzenia w Polsce od 1 stycznia 2021 roku tzw. „estońskiego CIT”. Rozwiązanie polega na tym, że podatnik CIT osiągający obroty do 50 mln zł nie będzie musiał płacić CIT, tak długo, aż nie będzie wypłacać zysków. Obowiązek zapłaty podatku CIT od zysku wypracowanego w danym roku podatkowym powstanie dopiero w momencie wypłaty tego zysku w formie dywidendy. Podatnik miałyby samodzielnie decydować o wyborze tego rozwiązania a samo rozwiązanie będzie obowiązywać 4 lata z możliwością przedłużenia.


Proponuje się, aby skorzystanie z nowego rozwiązania było ograniczone następującymi warunkami brzegowymi:

1) podatnik musi zatrudniać min. 3 pracowników;

2) wspólnikami podatnika mogą być wyłączenie osoby fizyczne;

3) brak zaangażowania kapitałowego w innych podmiotach;

4) większość dochodów podatnika ma pogodzić z działalność operacyjnej.


Szacuje się, że z proponowanego rozwiązania może skorzystać 200 tyś. podatników CIT. Powołując się na wzorce estońskie warto może rozważyć rownież wprowadzenie udogodnień w zakresie rachunkowości, składania deklaracji oraz innych obowiązków administracyjnych.

145 wyświetlenia
 

TAXWISE Michał Zdyb
Doradztwo podatkowe

Adres

Kontakt

Włodarzewska 81
02-393 Warszawa, Polska

737 161 129

©2020 by TAXWISE.