top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Polski Ład - ograniczenia amortyzacji nieruchomości należących do spółek nieruchomościowych

Zgodnie z uchwalonym i podpisym przez Prezydenta RP pakietem zmian podatkowych - Polski Ład odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych (a zatem większości kategorii nieruchomości) spółek nieruchomościowych (i tylko takich spółek) nie będą mogły być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.


Powyższe limity nie będą przy tym wpływać na prawo do przyśpieszonej podatkowej amortyzacji nabytych przez spółkę nieruchomościową fabrycznie nowych środków trwałych (art. 16k ust. 14 ustawy CIT) ani na prawo spółki nieruchomościowej będącej małym podatnikiem oraz podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą do jednorazowej amortyzacji środków trwałych (art. 16k ust. 8 ustawy CIT).


Wejście w życie omawianej regulacji spowoduje odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu będą mogły być najwyżej równe odpisom dokonywanym dla celów księgowych. Oznacza to, że niezamortyzowana wartość podatkowa takiej nieruchomości będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia.


Analizowana zmian dotknienie niewątpliwie wszystkich spółek nieruchomościowych, ale najbardziej takich, które nieruchomości rozpoznają dla celów księgowych jako inwestycje. Takie nieruchomości podlegają odpisom aktualizującym, które jednak nie są konsekwencją stosowania stawki amortyzacyjnej. Tym samym wartość odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od nich, która ma wyznaczać maksymalny poziom kosztów uzyskania przychodów z tytułu podatkowych odpisów amortyzacyjnych, wynosi zero.197 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

留言


bottom of page