top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Pośrednictwo w sprzedaży a podatek u źródła

Biorąc pod uwagę definicję słownikową należy uznać, iż pośrednciwto to działalność osoby trzeciej, mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, występowanie w charakterze łącznika lub rozjemcy, a także kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych i do prowadzenie do zawarcia umowy.


Uwzględniając czynności agenta, jak również biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku, należy uznać, iż istotą świadczenia pośrednictwa, a zarazem celem gospodarczym tej usługi jest poszukiwanie klientów oraz kojarzenie ich ze spółką w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów spółki. Natomiast, istotą reklamy, a zarazem jej elementem dominującym, jest rozpowszechnianie informacji o towarach wszelkimi dostępnymi formami przekazu.


Tym samym, nie jest to element przeważający usługi agenta opisanej we wniosku, a tylko jedna z wykonywanych czynności w ramach usług pośrednika. To samo dotyczy pozostałych usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT: doradztwa czy badania rynku. W konsekwencji, uzyskiwane przez przedstawiciela wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz spółki, nie będzie się mieścić w katalogu przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT.


Pośrednictwo w sprzedaży (usługa agencyjna) polegające na aktywnym poszukiwaniu nowych, potencjalnych klientów nie podlega podatkowi u źródła w Polsce - wyrok WSA w Warszawie z 9 lipca 2020 roku, sygn. III SA/WA 2603/19.


213 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page