top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Planowane zmiany w zakresie podatku u źródła – założenia z Nowego Ładu

Zgodnie z zapowiedziami w zmianach podatkowych Nowego Ładu znalazły się zmiany w zakresie poboru podatku u źródła w Polsce.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje.


1. Nowa definicja benefical owner


Zakłada się zmianę definicji w ten sposób, że za beneficial owner będzie mógł zostać uznany podmiot, który nie jest m.in. pośrednikiem zobowiązanym do przekazania dalej płatności. Obecnie takie zobowiązanie musi mieć charakter prawny lub faktyczny.


2. Zmiany w zakresie mechanizmu pay and refund


Proponuje się zawężenie tego mechanizmu:

- do płatności o charakterze tzw. pasywnym (w art. 21. ust.1 pkt 1 oraz art. 22 ust.1 ustawy o CIT), a więc z wyłączeniem płatności np. za tzw. usługi niematerialne;

- do należności wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych (przy czym powiązanie jest definiowane przez pryzmat definicji powiązań w rozumieniu przepisów o cenach transferowych);

- do wypłat na rzecz spółek niebędących polskimi rezydentami podatkowymi.


3. Opinia o stosowaniu preferencji


W celu niepobierania podatku u źródła możliwe będzie uzyskania opinii o stosowaniu preferencji, w zakresie rozszerzonym, dotyczącym niepobrania podatku lub stosowania niższej stawki zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.


O opinię o stosowaniu preferencji będzie mógł wystąpić podatnik, płatnik niezależnie od tego czy poniósł ekonomiczny ciężar podatku, a także podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych.


4. Należyta staranności w podatku u zródła


Proponuje się, aby dochowanie należytej staranności oceniać również przez pryzmat powiązań podmiotów obok charakteru i skali działalności płatnika. Może to oznaczać, że wobec podmiotów powiązanym dochowanie należytej staranności może być trudniejsze.


5. Nowy podatek od przerzuconych zysków


Proponuje się wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym polski rezydent dokonujący wypłat np. należności licencyjnych na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego (rozwiązanie dotyczy podmiotów powiązanych i niepowiązanych) , może być zobowiązany do rozpoznania z tego tytułu przychodów w zależności od tego:

- jaka jest wysokość faktycznie zapłaconego przez odbiorcę należności podatku za dany rok w stosunku do tego, jaki podatek zapłaciłby od dochodów, gdyby był opodatkowany 19% CIT,

- jak efektywnie odbiorca należności rozdysponowuje płatności otrzymane od polskiego podatnika.


Wyłączenie ze stosowania nowego podatku możliwe jest w przypadku, gdy odbiorca prowadzi w kraju swojej rezydencji (tylko EU/EOG) istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

104 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page