top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Planowane zmiany w CIT - spółka komandytowa oraz spółka jawna

Zgodnie z opublikowanym projektem spółka komandytowa miałaby płacić CIT na takich samych zasadach jak sp. z o.o., spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna. Spółka komandytowa zostanie bowiem objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w CIT.

Poza opodatkowaniem dochodów samej spółki komandytowej, podatek dochodowy będzie także rozliczany przy każdej wypłacie zysków do wspólników spółki komandytowej. Opodatkowanie to obejmie zyski przypisane komandytariuszowi oraz komplementariuszowi.

Zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową (według udziału w zysku spółki komandytowej). 

Zysk wypłacany komandytariuszowi, podobnie jak zysk komplementariusza, będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Komandytariusz nie będzie mógł zastosować mechanizmu odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę komandytową. Dla komandytariuszy projekt przewiduje wprawdzie inną preferencję - dwukrotnemu opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% przychodów komandytariusza ze spółki komandytowej, ale tylko do wysokości 60 tys. zł rocznie. Powyższa preferencja miałaby dotyczyć tylko tych komandytariuszy, którzy nie są (bezpośrednio lub przez podmioty powiązane) wspólnikami lub członkami zarządu spółki występującej w roli komplementariusza spółki komandytowej.

Zgodnie z projektem podatnikami CIT mają także zostać niektóre spółki jawne. Jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie będą wyłącznie osoby fizyczne i jednocześnie nie zostaną ujawnione osoby czerpiące z tej spółki zyski, to dochody generowane za jej pośrednictwem również będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu.

176 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page