top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Opodatkowanie podatkiem u źródła odsetek od pożyczki udzielonej przez spółkę zagraniczną oddziałowi

Zakład spółki niemieckiej, z puntu widzenia przypisania mu zysków powstałych w Polsce i tu opodatkowanych, jest traktowany jako podmiot niezależny od spółki. Wypłata odsetek na rzecz pożyczkodawców, który nie mają na ternie Polski siedziby ani zakładu - generuje powstanie tych odsetek na terenie Polski, po drugie czyni ich beneficjentami podmioty zagraniczne.


Oddział winien dokonać poboru podatku u źrodła zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy CIT. Wydatki z tytułu spłaty odsetek są będą przypisywane do działalności zakładu spółki w Polsce. Wydatki z tytułu spłaty odsetek co do zasady będą stanowiły koszty uzyskania przychodu alokowane do działalnosści spółki na terytorium Polski.


Tym samym spełnione są warunki określone w art. 11 ust. 6 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wykonanie świadczeń będzie odbywać się w Polsce a świadczenia te będą służyć działalność gospodarczej prowadzonej w Polsce. Istnieje zatem związek gospodarczy między dochodami osiągniętymi przez podmioty zagraniczne na terytorium Polski. Efekty usług będą ściśle związane z aktywnością gospodarczą zagranicznego oddziału spółki. Wobec powyższego przyjąć należy, że na zakładzie spółki będą ciążyć obowiązki płatnika, a tym samym będzie on zobowiązany do pobrania podatku u źródła.


Wyrok WSA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2021 r., sygn. I SA/WR 599/20.

58 wyświetleń

Commenti


bottom of page