top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Nadchodzące obowiązki w zakresie cen transferowych

Podatnicy, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., mają obowiązek złożyć formularz TPR oraz oświadczenie o cenach transferowych do 31 grudnia 2021 roku.


W oświadczeniu podatnicy wskazują przede wszystkim, że przygotowali lokalną dokumentację cen transferowych dla transakcji, które były w 2020 roku objęte takim obowiązkiem oraz że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi były w 2020 roku ustalane na zasadach rynkowych.


W formularzu TPR przedstawia się szczegółowe informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi oraz takimi, których siedziba znajduje się w tzw. raju podatkowym. Wśród tych informacji znajdują się wartości poszczególnych transakcji, osiągnięte w tych transakcjach wyniki finansowe oraz weryfikacja ich rynkowego charakteru, tj. porównanie tych wyników z przedziałem rynkowym rentowności dla porównywanych transakcji, wynikającym z analizy porównawczej.


Oświadczenie mają obowiązek złożyć podmioty powiązane, które objęte są obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Pod oświadczeniem podpisuje się kierownik jednostki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), podając w treści oświadczenia pełnioną przez siebie funkcję. Oświadczenie należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego - podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego. Nie ma możliwości podpisania oświadczenia przez pełnomocnika ani przez prokurenta.


Oświadczenie składa się do właściwego dla podmiotu powiązanego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a dokładnie na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Nie ma możliwości złożenia oświadczenia w formie papierowej.


Formularz TPR składany jest do Szefa KAS. Można go składać wyłącznie w formie elektronicznej (tj. przesłać przez bramkę eDeklaracje). Za złożenie formularza TPR odpowiada kierownik jednostki, najczęściej zarząd spółki. W przypadku spółek osobowych formularz TPR składany jest przez wyznaczonego (jednego) wspólnika. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych (w przeciwieństwie do podpisywania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych).

179 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page