top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Jak bezpiecznie odroczyć CIT w spółce komandytowej do 1 maja 2021 roku?

W prasie oraz na forach internetowych rozgorzała dyskusja o tym, w jaki sposób odroczyć opodatkowanie podatkiem CIT spółki komandytowej do 1 maja 2021 roku. Zgodnie z uchwaloną ustawą, kluczowym elementem w tym zakresie jest podjęcie decyzji dotyczącej odroczenia podatku CIT.


Przepisy nie precyzują, w jakiej formie, przez kogo ani też, kiedy powinna być podjęta taka decyzja. Brak jest również regulacji dotyczącej konieczności poinformowania kogokolwiek o fakcie podjęcia takiej decyzji. Biorąc pod uwagę podejście ostrożnościowe, rozważyć należałoby następujące działania:

1) podjęcie stosownej uchwały przez wspólników spółki komandytowej. Niektóre opinie stwierdzają, że powinna być to uchwała spółki komandytowej a nie wspólników spółki komandytowej;

2) zawiadomienie organów podatkowych o fakcie podjęcia uchwały poprzez jej złożenie w organie podatkowym właściwym dla spółki komandytowej, jak i dla każdego ze wspólników spółki komandytowej;

3) dokonanie wskazanych powyżej działań przed końcem 2020 roku.


Jeżeli podjęta zostanie decyzja o odroczeniu stosowania nowych regulacji CIT do 1 maja 2021 roku to rozważenia wymaga również kwestia zamykania ksiąg rachunkowych.

W sytuacji, w której spółka komandytowa ma rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, ustawodawca wprowadził możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych na 31 grudnia 2020 roku i odroczenia tego obowiązku do 30 kwietnia 2021 roku.


Biorąc pod uwagę konieczność dokonania rozliczenia wspólników spółki komandytowej za rok 2020 w podatku dochodowym, przepisy dotyczące ustalania wyniku finansowego spółki komandytowej za 2020 roku oraz sporządzania sprawozdań finansowych rozsądne wydaje się podejście zakładające standardowe zamknięcie ksiąg rachunkowych, zarówno na 31 grudnia 2020 roku jak i późniejsze na 30 kwietnia 2021 roku.229 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page