top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Instrumentalne wszczynanie postępowań KKS a zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Uchwała NSA z 24 maja 2021 roku, sygn. I FPS 1/21 ostatecznie rozstrzygnęła, że sądy administracyjne są uprawnione do kontroli sądowej w zakresie tego, czy wszczynania przez organy podatkowe postępowań karnych skarbowych jedynie w celu zapobiegania przedawnianiu się zobowiązań podatkowych. NSA wskazał, że sądy administracyjne powinny kontrolować, czy wyłącznym wszczęcia postępowania KKS nie było to, aby zwiesić bieg terminu przedawnienia podatku.


Uchwała NSA zwiera również cenne dla podatników wskazówki w zakresie przesłanek, których spełnienie może oznaczać, że nie doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia, gdyż postępowanie KKS zostało wszczęte w sposób instrumentalny. NSA wskazuje, że w tym zakresie na wszczynanie postępowania KKS w sytuacji braku przyczyn podmiotowych lub przedmiotowych (m.in. brak możliwości przypisania winy) lub istnienia negatywnych przesłanek procesowych (uniemożliwiających prowadzenie postępowania) oraz brak aktywności procesowej organów to postępowanie prowadzących.


Powyższa uchwała NSA doczekała się już pierwszego praktycznego wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. WSA w Gdańsku (sygn. I SA/Gd 455/21), w ślad z powyższą uchwałą NSA, wskazał że nie można instrumentalnie wszczynać postępowania karno-skarbowego, aby tylko zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Organ powinien przedstawić stosowne dowody i chronologię czynności, które wskazują, że było to uzasadnione podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.30 wyświetleń0 komentarzy

댓글


bottom of page