top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Dopuszczalność wstecznej korekty amortyzacji na gruncie podatku CIT

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2022 roku, sygn. II FSK 1413/19 możliwa jest wsteczne korekta stawek amortyzacyjnych dotycząca okresów rozliczeniowych, które jeszcze nie uległy przedawnieniu. Powyższe prawo podatnika do korekty wstecznej wynika zdaniem sądu z art. 16i ust. 5 ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych a Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.


NSA podkreślił, że gdyby intencją ustawodawcy było umożliwienie podatnikom zmiany stawek wyłącznie począwszy od przyszłego miesiąca, w którym środki trwałe zostaną wprowadzone do ewidencji lub pierwszego miesiąca roku następującego po roku bieżącym, to przepis art. 16i ust. 5 ustawy o CIT byłyby inaczej zredagowany.


Warto przy tym przypomnieć, że art. 16i ust. 5 ustawy o CIT nie wprowadza żadnych ograniczeń w kategoriach środków trwałych, których stawki mogą być obniżane. Obniżenie stawek stosuje się zatem do wszystkich środków trwałych. Także wielkość takiego obniżenia nie jest niczym ograniczona. Należy zatem przyjąć, że stawki amortyzacyjne można obniżać w stosunku do poziomu stawki wynikającej z wykazu stawek do 0 (stawka ta może wynosić 0%, czyli środek trwały nie będzie amortyzowany).

95 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page