top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Dochody zwolnione z opodatkowania CIT a limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT

Podatnicy CIT mogą stosować 9% stawkę CIT w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, po spełnieniu następujących warunków:

1) przychody podatnika osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł); w 2020 roku limit ten wynosi 5.109.000 zł i

2) podatnik posiada status małego podatnika lub jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkami, które tu pomijamy).


Podatnicy CIT uprawnieni do stosowania 9% stawki CIT mogą obliczać zaliczki na podatek dochodowy przy zastosowaniu tej stawki podatku za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły ww. limitu 1.200.000 euro. Począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy są obowiązani do stosowania podstawowej stawki podatku (w wysokości 19%).


Przyjmuje się, że przy ustalaniu wyżej wymienonego limitu przychodów należy uwzględniać także przychody wolne od podatku dochodowego. Tak też wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2020 roku, nr 0111-KDIB1-2.4010.44.2020.2.DP, w której wskazano, że "(...) przy ustalaniu limitu przychodów, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 updop, do uzyskania którego przychody (dochody) mogą być opodatkowane preferencyjną 9% stawką podatkową należy uwzględnić wszystkie przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej bez względu na to, czy ich źródłem jest sprzedaż, czy też nie. Przepis ten (...) nie odwołuje się wyłącznie do pojęcia "przychodów ze sprzedaży", lecz pojęcia "przychodów", a zatem do wszystkich przychodów, także przychodów z zysków kapitałowych, czy przychodów, których uzyskanie skutkuje osiągnięciem dochodu korzystającego ze zwolnienia z opodatkowania. (...)"

157 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page