top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Czy spółka komandytowa ma obowiązek sporządzania strategii podatkowej za 2020 rok?

Od 1 stycznia 2021 roku wybrani podatnicy podatku CIT zostali objęci obowiązkiem sporządzenia i podania do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Informacja obejmująca 2020 rok powinna zostać przygotowana i opublikowana do 31 grudnia 2021 roku.


Powyższy obowiązek dotyczy podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym oraz podatkowych grup kapitałowych.


Spółki komandytowe zostały od 2021 roku objęte zakresem ustawy o CIT. Pojawiła się wątpliwość, czy ten obowiązek ciąży też na spółkach komandytowych, które stały się podatnikami CIT dopiero w 2021 roku? Spółka komandytowa w 2020 roku nie była podatnikiem podatku CIT, stała się nim dopiero od 1 maja 2021 roku. Powyższe oznacza, że spółka komandytowa nie będzie zobowiązana do sporządzenia i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej do 31 grudnia 2021 roku, nawet jeżeli wartość przychodu uzyskana przez spółkę komandytową w poprzednim roku przekroczyła równowartość 50 mln euro.


Pierwszym rokiem podatkowym, za który spółka komandytowa złoży roczne rozliczenie podatkowe w podatku CIT będzie okres od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Wartość przychodu uzyskana za ten okres winna być uwzględniona do ustalenia obowiązku sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej.


Zatem żadna spółka komandytowa nie ma obowiązku sporządzania informacji o strategii podatkowej za 2020 rok.


Jeśli spółka komandytowa nabyła status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 roku przy ustalaniu wysokości przychodów, od których zależy obowiązek sporządzenia informacji o strategii podatkowej uwzględnia tylko przychody podatkowe za okres 8-u miesięcy (maj – grudzień 2021).

114 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page