top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMichał Zdyb

Aport do spółki kapitałowej a obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilno prawnych

W przypadku umowy spółki kapitałowej, za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Oznacza to, że wniesienie aportu do spółki kapitałowej. jest generalnie czynnością opodatkowaną PCC.


Podstawę opodatkowania stanowi tu wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Do zapłaty PCC, co do zasady, jest zobowiązana spółka kapitałowa do której wniesiono aport. Jednakże nie zawsze spółka zapłaci PCC. Należy mieć bowiem na uwadze, że nie podlegają PCC umowy spółki i ich zmiany związane m. in. z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje (I) przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, (II) udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów


Z PCC zwolniono z PCC niektóre czynności cywilnoprawne - w taki zakresie, w jakim są opodatkowane VAT lub takie czynności, w przypadku których przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności. Zwolnienie to nie dotyczy umów spółki i jej zmiany (art. 2 pkt 4 ustawy o PCC).


Spółki kapitałowej mogą uniknąć zapłaty PCC od aportu opodatkowanego VAT lub zwolnionego z VAT, powołując się na regulacje unijne, tj. na klauzulę stand still (klauzula ta nie znajduje jednak zastosowania w razie wnoszenia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Takie stanowisko prezentowane jest także przez organy podatkowe, np. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2021 roku nr 0111-KDIB2-2.4014.72.2021.1.PB.

Na klauzulę stand still powoływać mogą się tylko spółki kapitałowe w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/7/WE (tj. spółki z o.o., akcyjne, komandytowo-akcyjne, europejskie). Klauzula ta nie dotyczy pozostałych spółek, które muszą rozliczać PCC od umowy spółki i jej zmian (tj. spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych).

85 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page