+48 22 247 86 03Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 - 17:00
  • dokumentacja cen transferowych Warszawa Śródmieście

    W ostatnich latach zawód doradcy podatkowego przeszedł ewolucję.

    Klienci oczekują od doradcy podatkowego, oprócz znajomości zagadnień podatkowych i celnych, również znajomości specyfiki prowadzonego biznesu oraz znajomości realiów i ram prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.
    Doradca podatkowy jest zobowiązany w każdej sytuacji postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej, szczególnie z zasadą zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta. Szczególnie ważnymi są dla mnie zasady podstawowe, które mówią o tym, że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

CENY TRANSFEROWE

optymalizacja podatkowa Warszawa Śródmieście

PLANOWANIE PODATKOWE (OPTYMALIZACJA PODATKOWA)

optymalizacja podatkowa Warszawa Śródmieście ceny

BIEŻĄCE DORADZTWO PODATKOWE

usługa optymalizacja podatkowa Warszawa Śródmieście

AUDYT PODATKOWY

dokumentacja cen transferowych Warszawa Śródmieście

KONTROLE PODATKOWE

dokumentacja cen transferowych Warszawa Śródmieście ceny

POSTĘPOWANIA PODATKOWE

dokumentacja cen transferowych Warszawa Śródmieście gdzie

POSTĘPOWANIA PRZED WSA I NSA

pomoc w kontroli podatkowej Warszawa Śródmieście gdzie

PRZEKSZTAŁCENIA, REORGANIZACJE FIRMY

pomoc w kontroli podatkowej Warszawa Śródmieście ceny

ZAKŁADANIE SPÓŁEK ZAGRANCZNYCH

pomoc w kontroli podatkowej Warszawa Śródmieście gdzie

PODATKI MIĘDZYNARODOWE

pomoc w kontroli podatkowej Warszawa Śródmieście gdzie

OCHRONA MAJĄTKU

pomoc w kontroli podatkowej Warszawa Śródmieście ceny

SZKOLENIA PODATKOWE

pomoc w kontroli podatkowej Warszawa Śródmieście profesjonalnie

DZIEDZICZENIE BIZNESU

dokumentacja cen transferowych Warszawa Śródmieście ceny

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

dokumentacja cen transferowych Warszawa Śródmieście gdzie

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

dokumentacja cen transferowych Warszawa Śródmieście polecam

optymalizacja podatkowa Warszawa Śródmieście

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 roku.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Doradca podatkowy to więcej niż księgowy.

Doradca podatkowy reprezentuje podatników w sporach przed organami podatkowymi, skarbowymi, a także sądami administracyjnymi. Doradztwo podatkowe to zawód zaufania publicznego. W państwach Unii Europejskiej stała współpraca z kancelarią podatkową – już od momentu założenia firmy – jest standardem, ponieważ pozwala uniknąć sporów z fiskusem i dotkliwych sankcji finansowych za nieprawidłowości podatkowe.

TAXWISE Michał Zdyb
ul. Zamenhofa 8
00-160 Warszawa

REGON 142456187
NIP 7292397449