+48 22 247 86 03Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 - 17:00

Ceny transferowe

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są od kilkunastu lat szczególnym obszarem zainteresowania organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Jest to materia niezmiernie wrażliwa i obwarowana szeregiem obowiązków o charakterze dokumentacyjnym. Rzadko który podmiot jest w stanie sam sprostać obowiązkom dokumentacyjnym. 
Nasi eksperci pomogą w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. Dzięki temu będzie możliwe ograniczenie kosztów podatkowych i pomyślne przejście każdej kontroli w zakresie cen transferowych. 
Skorzystaj z naszej fachowej wiedzy w kwestii cen transferowych.

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe jest jednym z narzędzi zdobywania przewagi rynkowej i jest nakierowane na znalezienie skutecznego sposobu ułożenia biznesu w taki sposób, aby obciążenia podatkowe były na możliwe najniższym poziomie. Planowanie podatkowe to również odzyskiwanie nadpłaconych podatków oraz skuteczny sposób zarządzania pieniędzmi firmowymi oraz majątkiem osobistym.

Celem długofalowego planowania podatkowego jest zabezpieczenie posiadanego majątku, zwiększenie osobistego bogactwa oraz przemyślana realizacja celów firmowych i osobistych.

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie z ekspertem.

Bieżące doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe to stała opieka naszych ekspertów nad wszelkimi podatkowymi aspektami prowadzonego biznesu. W ramach bieżącego doradztwa podatkowego odpowiadamy na bieżące pytania podatkowe przesłane przez klientów. Usługa bieżącego doradztwa podatkowego najczęściej przybiera postać ryczałtu podatkowego, w ramach którego klient ma do wykorzystania określoną ilość godzin pracy naszych ekspertów za stałą cenę. Wybierając ryczałt nasi klienci mają pewność, że żadne pytanie bądź wątpliwość nie pozostanie bez naszej odpowiedzi. Dodatkowo klient wie, ile nasza usługa będzie kosztować i że wysokość opłat za nasze usługi w ramach ryczałtu pozostanie stała.

Skontaktuj się z nami i zamów ryczałt podatkowy szyty na miarę.

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy polega przede wszystkim na zbadaniu prawidłowości w bieżących oraz przeszłych rozliczeniach podatkowych. Ten rodzaj badania przeprowadza się w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości i obszarów ryzyka podatkowego. Pozwala to na naprawienie błędów i wskazanie zakresu możliwej optymalizacji podatkowej.

Audyt podatkowy to narzędzie przede wszystkim dla osób zarządzających przedsiębiorstwem, które osobiście odpowiadają za prawidłowość dokonywanych rozliczeń podatkowych. Przeprowadzenie takiego badania pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego i stanowi doskonały punkt wyjścia do zaplanowania działań mających na celu legalne obniżanie obciążeń podatkowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz sprawdzić rozliczenia podatkowe swojej firmy.

Kontrole podatkowe

Nasi eksperci reprezentują klientów podczas kontroli podatkowych. Dzięki temu to na nas spoczywa ciężar bieżącego kontaktu z kontrolującymi i to my trzymamy rękę na pulsie, aby postępowanie kontrole przebiegało zgodnie z przepisami prawa. Przygotowujemy naszych klientów na potencjalne kontrole podatkowe np. poprzez opracowywanie polityki podatkowej. Powierzając na obsługę toczącego się postępowania kontrolnego nasi klienci mają pewność, że wykorzystamy wszelkie dostępne środki prawne, aby wynik kontroli był pozytywny.

Skontaktuj się z nami, jeśli w twojej firmie toczy się kontrola.

Postępowania podatkowe

Reprezentujemy klientów podczas postępowań podatkowych. Nasza reprezentacja polega zazwyczaj na składaniu w imieniu klienta odwołań, zażaleń bądź innych pism w postępowaniu podatkowym. Powierzając nam obsługę postępowania podatkowego klienci mają pewność zachowania wszelkich terminów oraz tworzenia przez nas pism w postępowaniu podatkowym zgodnie z wymogami. Na potrzeby prowadzonych postępowań analizujemy również piśmiennictwo organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Naszym celem jest zakończenie postępowania pozytywnym wynikiem dla klienta i możliwe najszybciej jak to możliwe. Ma to służyć przede wszystkim ograniczeniu ponoszenia przez klienta dodatkowych obciążeń finansowych oraz zaangażowania personelu klienta w proces obsługi postępowania podatkowego.

Skontaktuj się z nami, jeśli wobec twojej firmy prowadzone jest postępowanie podatkowe.

Postępowania przed WSA i NSA

Składnie skarg oraz uczestnictwo w rozprawach przez sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny) wymaga świetniej znajomości przepisów oraz wieloletniego doświadczenia. Dodatkowo w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym występuje tzw. przymus adwokacki co oznacza, że skargę kasacyjną (tj. skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny) może wnieść wyłącznie doradca podatkowy, adwokat bądź radca prawny. Z tego względu rekomendowane jest skorzystanie z usług doradcy podatkowego już na etapie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Admiracyjnym co może spowiadać zakończenie postępowania już na tym etapie. Dzięki temu klient zaoszczędzi koszty związane ze złożeniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skontaktuj się z nami, jeśli postępowanie wymaga złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Przekształcenia, reorganizacje firmy

Powodów restrukturyzacji firmy może być wiele. Jednym z powodów jest optymalizacja podatkowa. Nawet jeżeli powodem restrukturyzacji nie jest optymalizacja podatkowa to warto przy takich procesach skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, aby proces reorganizacji nie spowodował wystąpienia dodatkowych (niepotrzebnych) obciążeń podatkowych. Dzięki współpracy z naszymi ekspertami klienci mają możliwość zdefiniowania celu restrukturyzacji i zaprojektowania całego procesu. Nasi eksperci pomagają klientów w zakładaniu, obsłudze i przekształcaniu spółek. Razem z klientami wdrażamy uzgodnione rozwiązania, obsługujemy powstałe struktury również w aspektach prawnych i księgowych.

Wesprzemy cię w reorganizacji twojej firmy - skontaktuj się z nami.

Zakładanie spółek zagranicznych

Pomagamy naszym klientom również w zakładaniu spółek zagranicznych. Spółka zagraniczna może zostać utworzona jako element struktury optymalizacyjnej. Spółka taka może również zostać założona pod konkretny biznes, którego prowadzenie jest łatwiejsze i tańsze w takiej formie prawnej. Dla naszych klientów jesteśmy w stanie założyć spółkę praktyczne w każdej jurysdykcji. Po założeniu spółki zajmujemy się również jej obsług administracyjną, które polega na składaniu deklaracji podatkowych, przygotowywaniu sprawozdań finansowych, kontaktach z lokalnymi władzami. Przy zakładaniu oraz administrowaniu spółkami zagranicznymi korzystamy z pomocy zagranicznych partnerów biznesowych. Dzięki wsparciu zaufanych partnerów zagranicznych zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo oraz anonimowość. Przykładowe lokalizacje spółek zagranicznych: Cypr, Malta, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Panama, Stany Zjednoczone, Turcja.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bliższe informacje na temat korzyści z posiadania spółki zagranicznej.

Podatki międzynarodowe

Doradzamy naszym klientom w zakresie podatków międzynarodowych. Doradztwo w tym zakresie obejmuje analizę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, analizę przepisów prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz prawa podatkowego obowiązującego w państwach zagranicznych. Jeżeli jest to potrzebne zasięgamy opinii zagranicznych doradców podatkowych. W ramach międzynarodowego doradztwa podatkowego pomagamy również w uzyskaniu interpretacji podatkowych od zagranicznych organów podatkowych oraz reprezentujemy naszych klientów w kontrolach podatkowych prowadzonych przez zagraniczne organy podatkowe.

Skontaktuj się z nami, aby zasięgnąć porady z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.

Ochrona majątku

W procesie zabezpieczania majątku możemy zarówno doradzać, jak również projektować oraz wdrażać uzgodnione z rozwiązania. Powstałe konstrukcje otoczymy opieką prawną i księgową. Zakres takich projektów zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Ochrona majątku jest szczególnie ważne dla osób fizycznych zarządzających dużymi przedsiębiorstwami, jak również dla spółek które są właścicielem majątku wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej.

Najprostszą metodą zabezpieczenia majątku osobistego jest takie skonstruowanie biznesu, aby ryzyko podatkowe ponosiła spółka kapitałowa. Aby takie rozwiązanie dawało realne bezpieczeństwo, pomagamy dobrze zaplanować cały proces i czuwamy nad prawidłowym wykonaniem planu ochrony majątku osobistego. W przypadku, gdy taka spółka ogłasza upadłość, przedsiębiorca, pod warunkiem zachowania odpowiednich procedur, może być wolny od odpowiedzialności. Innymi słowy majątek osobisty przedsiębiorcy pozostaje bezpieczny.

Dla przedsiębiorców, którzy zbudowali prężne biznesy i zgromadzili znaczny majątek, oferujmy rozwiązania zaawansowane. Dzięki precyzyjnemu planowaniu aktywa firmy oddzielimy od ryzyka tak, aby odpowiedzialność za poszczególne części biznesu spoczęła na odrębnych spółkach. Majątek firmowy oraz poszczególne zdrowe biznesy pozostaną bezpieczne.

Skontaktuj się z nami i poznaj skuteczne sposoby na ochronę twojego majątku osobistego.

Szkolenia podatkowe

Prowadzimy również wewnętrzne szkolenia podatkowe dla naszych klientów. W  trakcie takich warsztatów dzielmy się naszą wiedzą na temat przepisów podatkowych, najnowszych interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądów admiracyjnych. Szkolenia przeprowadzamy w biurze klienta, a więc nie ma potrzeby aby uczestnicy szkolenia tracili czas na dojazd do zewnętrznego miejsca. Szkolimy z zakresu podatków, prawa celnego oraz prawa dewizowego.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj ofertę szkolenia dopasowanego do Twoich potrzeb.

Dziedziczenie biznesu

Tworzymy efektywne podatkowo modele sukcesji biznesu. Sukcesja biznesu jest obecne ważnym tematem, gdyż osoby budujące biznesu od czasy transformacji, wchodzą powoli w wiek emerytalny. Powoduje to, że część takich osób rozgląda się za efektywny modelem przekazania biznesu młodemu pokoleniu. Tworzymy właśnie takie modele. Dodatkowo, pomagamy młodemu biznesowi na starcie, służąc wsparciem podatkowym oraz naszym doświadczeniem.

Skontaktuj się z nami, jeżeli myślisz o przekazaniu biznesu dzieciom.

Jednolity Plik Kontrolny

Wspieramy naszych klientów we właściwym przygotowaniu danych do raportowania w ramach jednolitego pliku kontrolnego. W tym celu współpracujemy z dostawcami oprogramowania księgowego w celu odpowiedniej parametryzacji oprogramowania księgowego stosowanego przez klienta. Dodatkowo przeprowadzamy przedwdrożeniowe oraz powdrożeniowe audyty podatkowe. Celem przedwdrożeniowego audytu jest sprawdzenie poprawności rozliczeń VAT, aby ewentualne błędny poprawić jeszcze przed wdrożeniem raportowania w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Audyt powdrożeniowy ma zapewnić zgodność dokumentacji wewnętrznej z danymi przesyłanymi w ramach jednolitego pliku kontrolnego.

Skontaktuj się z nami a pomożemy we wdrożeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Nasze doradztwo w tym zakresie to przede wszystkich tworzenie struktur podatkowych zgodnych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Taka struktura nie będzie mogła być zakwestionowana przez organy podatkowe. W tym celu pomagamy sporządzić wnioski o opinie zabezpieczające oraz reprezentujemy klientów w postępowaniu prowadzącym do uzyskania takiej opinii. Staramy się również uzyskiwać potwierdzenia prawidłowości struktur w drodze uzyskania interpretacji podatkowych.

Doradztwo w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowanie to również audyt struktur, które już funkcjonują. Celem audytu jest wykrycie obszarów zagrożonych, wobec których mogą wystąpić negatywne konsekwencje wynikające z zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania przez organy podatkowe. Doradzamy jak skutecznie przemodelować strukturę, aby klient był bezpieczny.

Skontaktuj się z nami i ogranicz negatywne skutki zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

TAXWISE Michał Zdyb
ul. Zamenhofa 8
00-160 Warszawa

REGON 142456187
NIP 7292397449