WSA w Warszawie (III SA/Wa 1685/17) -  ustalenie czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, uprawniającą do skorzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, powinno opierać się na kryterium czasu rzeczywiście poświęconego a nie w oparciu o postanowienie umowy o pracę, określające, jaki procent czasu podatnik poświęcałby na pracę twórczą.