W wyroku z 20 lutego 2018 roku (III SA/Wa 1896/17) WSA w Warszawie potwierdził, że zakres ochrony wynikający z uzyskanej przez podatnika interpretacji indywidualnej nie ogranicza się jedynie do braku obowiązku zapłaty podatku należnego, ale powinien też obejmować prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. WSA wskazał, że zasada nieszkodzenia powinna być interpretowana szeroko w kontekście mocy ochronnej uzyskanej przed podatnika interpretacji. Tym samym, zastosowanie się podatnika do intepretacji powinno chronić go szeroko przed negatywnymi skutkami takiego działania, w tym przed odmową dokonania na jego rzecz zwrotu VAT naliczonego.