WSA w Olsztynie (I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18) wskazałą że  PIT należy rozliczyć dopiero w momencie zamiany bitcoinów (lub innych kryptowalut) na tradycyjną walutę (np. na PLN) albo zakupu za nie towarów i usług. Oznacza to, że zamiana jednej kryptowaluty na inną nie powoduje powstania przychodu.

Argumentacja sądu opiera się na "braku możliwości ustalenia wartości przychodu", a sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, gdzie - jak wiadomo - bazujemy na opisie stanu faktycznego bez możliwości prowadzenia postępowania. Jednak wyrok zawiera także drugą tezę, niemniej ważną, zgodnie z którą "możliwe jest dokumntowanie kosztów podatkowych powstałych przy nabyciu kryptowalut z wykorzystaniem dostępnych dokumentów, niekoniecznie wskazanych w rozporządzeniu o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów". A zatem podatek będzie płatny od dochodu a nie od przychodu.