Jak wskazał NSA w wyroku z 14 listopada 2017 roku, sygn. II FSK 2811/15 podatnik, który składa pismo za pomocą urządzenia, o którym nie ma mowy w przepisach, wcale nie uchybia terminowi. NSA wyjaśnił, że wniesienie odwołania faksem powinno zostać potraktowane jak zwykłe podanie pisemne, tyle że z brakami formalnymi. W związku z tym fiskus powinien wezwać podatnika do uzupełnienia tych braków w ciągu 7 dni, a nie stwierdzać, że pisma nie było i doszło do uchybienia terminowi.