NSA potwierdził, że dla skutecznego przedłużenia terminu zwrotu ze względu na weryfikację oraz dla kolejnych jego przedłużeń niezbędne jest doręczenie postanowienia w tym zakresie przed upływem terminu (wyrok NSA z 23.04.2018 r., sygn. I FSK 255/17).

Z ustnego uzasadnienia do wyroku wybnika, że rozstrzygnięcie dotyczyło stanu prawnego obowiązującego w 2015 roku i czynności sprawdzających.

Jednakże skutki uchwały powinny być odnoszone aż do zdarzeń mających miejsce do 1 marca 2017 roku tj. do dnia wejścia w życie przepisów o KAS. Istnieją również pewne podstawy, aby uznać, że analogicznie należy odczytywać dzisiejsze brzmienie tych przepisów, choć praktyka sądowa w tym zakresie jeszcze się w pełni nie wykształciła.

Uchwała dotyczyła czynności sprawdzających, ale nie ma powodów aby taka sama zasada nie dotyczyła innych form czynności weryfikacyjnych istniejących przed wprowadzeniem KAS. Również w razie zamiaru ich prowadzenia postanowienie o przedłużeniu powinno być doręczone przed upływem terminu do zwrotu VAT.

Z uchwały można również wysnuć wniosek, że konieczność doręczenia postanowienia, czy też zawiadomienia w zależności od procedury, dotyczy również tych wszystkich sytuacji, w których następuje kolejne przedłużenie terminu zwrotu.

NSA wskazał również wprost, że dla skutecznego przedłużenia terminu zwrotu doręczenie postanowienia konieczne jest nie tylko wtedy, gdy podatnik wnioskował o zwrot w terminie 60 dni, ale również, gdy zażądał zwrotu w terminie skróconym.