W poniedziałek NSA uchwałą 7 sędziów (sygn. akt: I FPS 1/18) przyjął , że zawiadomienie o wszczęciu postępowania karno skarbowego zawiesza bieg terminu przedawnienia podatkowego niezależnie od tego czy wszczęcie tego postępowania jest zasadne. Organy podatkowe nagminnie rozpoczynają postępowania podatkowe tuż przed upływem terminu przedawnienia i następnie aby uniknąć skutków przedawnienia wszczynają postępowanie karne skarbowe, co termin przedawnienia zawiesza. Innymi słowy organy obchodzą prawo aby obciążyć dodatkowo podatnika odsetkami za okres 5 lat. NSA przyjął, że samo zawiadomienia podatnika informujące o dacie w jakiej bieg terminu przedawnienia uległ zawieszeniu wystarczy. Organy nie muszą wskazywać nawet czy postępowanie karno skarbowe dotyczy wykroczenia czy też przestępstwa skarbowego oraz informować jakie przepisy KKS mogły zostać naruszone.