Jeżeli sprzedawca błędnie rozliczał transakcje, a po ponad pięciu latach je skorygował i wystawił faktury z VAT, to nabywca może odliczyć wynikający z nich podatek – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 21 marca 2018 roku w sprawie Volkswagen (C-533/16).

Sprawa dotyczyła niemieckigo Volkswagena, która kupował od słowackich spółek formy wykorzystywane do produkcji reflektorów samochodowych. Spółki te wystawiały faktury bez VAT, bo błędnie uznawały, że nie jest to dostawa towarów. Tak robiły przez wiele lat. Dopiero w 2010 roku słowackie firmy zorientowały się, że błędnie rozliczały transakcje z Volkswagenem. Wystawiły więc korekty faktur z wykazanym VAT, złożyły uzupełniające deklaracje i wpłaciły podatek do słowackiego budżety.