Wyrok TSUE z 21.02.2018 dotyczący transakcji łańcuchowych - nabywca końcowy nie ma prawa do odliczenia VAT z faktury dokumentującej transakcję błędnie zakwalifikowaną jako dostawę towarów (a będącą w istocie WDT/WNT). Skorzystanie z prawa do odliczenia nie obejmuje VAT, który jest należny wyłącznie z tego względu, iż został wykazany na fakturze. Jedyną drogą w tej sytuacji jest domaganie się od swojego dostawcy zwrotu nienależnie uiszczonej kwoty podatku w cenie nabywanego towaru. Kluczowy jest pkt 36 uzasadnienia: "Co więcej, w świetle postanowienia odsyłającego wydaje się, że BIDI i Kreuzmayr znały okoliczność, iż prawo do rozporządzania rzeczą jak właściciel zostało przeniesione na spółkę Kreuzmayr w Niemczech przed transportem wewnątrzwspólnotowym. W takich okolicznościach miejsca drugiej dostawy w łańcuchu transakcji takim jak sporny w postępowaniu głównym nie można ustalać bez wzięcia pod uwagę istotnych okoliczności obiektywnych, jakie znali podmiot pośredniczący i nabywca końcowy, i nie może ono zależeć wyłącznie od kwalifikacji przyjętej przez pierwszego dostawcę dla pierwszej dostawy na podstawie wyłącznie informacji, które zostały mu błędnie dostarczone przez podmiot pośredniczący".