Podatnik może potrącić podatek, nawet jeśli sprzedawca podał na fakturze adres korespondencyjny, a nie ten, pod którym prowadzi działalność gospodarczą – orzekł TSUE w wyrokach z 15 listopada 2017 roku (C-374-375/16). Trybunał po raz kolejny podkreślił, że spełnienie wymogów formalnych nie może decydować o prawie do odliczenia VAT. Najważniejsze jest dochowanie wymogów materialnych, czyli to, czy do opodatkowanej transakcji faktycznie doszło i kto ją przeprowadził.