Trybunał Konstytucyjny zakwestionował konstytucyjność kilku przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które traktują nieruchomość jako wykorzystywaną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej tylko z tego powodu, że posiadająca ją osoba fizyczna prowadzi biznes. Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie jest istotny dla kwestii wysokości opodatkowania nieruchomości – stwierdził TK w uzasadnieniu. Wskazał, że przy interpretacji przepisów ustawy należy badać, czy nieruchomość należąca do osoby prowadzącej działalność gospodarczą rzeczywiście jej służy (SK13/15).