Jak wynika z wyroku TSUE (C-308/16) wybudowanie bądź istotnie ulepszenie budynku oraz jego dalsze wykorzystywanie na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata, uprawnia do zbycia tego budynku bez VAT. Polska ustawa o VAT mówi, że pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Fiskus rozumiał to tak, że nowo wybudowane (lub przebudowane) nieruchomości muszą być przed sprzedażą wynajęte, wydzierżawione lub przynajmniej raz sprzedane, a nie używane na własne potrzeby, np. jako siedziba firmy. I w tym zakresie TSUE orzekł, że polskie regulacje są niezgodne z dyrektywą o VAT.