Sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki powinno nastąpić tylko w momencie jej dokonania, tj. zawarcia umowy. Nie ma natomiast takiego obowiązku w kolejnych latach, gdy następuje kalkulacja i wypłata odsetek – wynika z interpretacji dyrektora KIS z 3 listopada 2017 roku, nr 0111-KDIB1-3.4010.205.2017.1.JKT). Takie stanowisko zostało wyrażone przez organy podatkowe po raz pierwszy w interpretacji z 12 października 2017 roku, nr 0111-KDIB1-3.4010.337.2017.1.APO. Organ dodatkowo wskazał w tej intepretacji że w przypadku przedłużenia terminu spłaty odsetek / renegocjacji warunków umowy w zakresie terminów spłaty odsetek, podatnik także nie będzie miał obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla poszczególnych lat, z wyjątkiem roku zawarcia umowy pożyczki.