Sąd Najwyższy potwierdził słuszność uznania osoby prowadzącej samodzielną działalność za zatrudnioną na etacie (II UK 711/16). Wyrok może mieć przełomowe znaczenie dla setek tysięcy samozatrudnionych, którzy stale współpracują z jedną firmą i prowadzą swoją działalność w miejscu i godzinach narzuconych przez zleceniodawcę.